کوچگر قصد دارد توضیحاتی درباره راه های اقامت و مهاجرت به کانادا مانند اخذ ویزای توریستی تجاری در کانادا را برای شما توضیح دهد...

ویزای توریستی تجاری

همانطور که پیش از این نیز گفتیم، ما به دو صورت میتوانیم اقامت کشور کانادا را اخذ کنیم. موقت و دیگری دائم. درباره اخذ ویزای دائم کانادا پیش از این در مقاله “گرفتن ویزای دائم کانادا” توضیح داده شد. در ادامه درباره اخذ ویزای توریستی کانادا توضیحاتی خواهیم داد. کوچگر، مرکز تخصصی مهاجرت به کانادا، […]

ارزیابی رایگان شما